Про журнал

 

Національний музей історії України має досить давню традицію видання збірників наукових праць, започатковану першим випуском “Праць Київського державного історичного музею”, що побачив світ у 1958 році.

З 1993 р. виходять друком матеріали щорічних науково-практичних конференцій філіалу НМІУ – Музею історичних коштовностей України “Музейні читання”. Від 1994 р. публікуються матеріали щорічних науково-практичних конференцій НМІУ – тематичні збірники наукових праць, серед яких – збірники “Шляхи становлення Національного музею історії України: від першовитоків до сьогодення” (1994), “До 100-річчя Національного музею історії України. З історії музею та його раритетів” (1998), “Національний музей історії України – скарбниця історичної пам’яті українського народу” (1999), “Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у вітчизняну археологію (до 150-річчя від дня народження)” (2000), “Національний музей історії України: поступ у третє тисячоліття” (2004), “Музей та його зібранні (до 110-річчя заснування)” (2009), “Національному музею історії України – 110” (у 2-х част., 2009), тематичні збірники наукових праць (2010, 2011).

Публікації цих збірників присвячені широкому колу питань: історії формування фондового зібрання НМІУ і становлення музею, новим надходженням до музею, атрибуції окремих експонатів та фондових колекцій, персоналіям музейних працівників, практичним та теоретичним питанням вітчизняної історії.

Через об’єктивні причини у 2012–2014 рр. тематичні збірники наукових праць та матеріали підсумкових щорічних наукових конференцій НМІУ не видавались. Багаторічну традицію оприлюднення результатів щорічної наукової роботи НМІУ було продовжено виходом у світ першого та другого випусків “Наукового вісника Національного музею історії України” (2016, 2017) у яких опубліковано матеріали підсумкових науково-практичних конференцій НМІУ за 2015 та 2016 роки. Особливістю означених збірників є оновлений формат, що відповідає сучасним вимогам до фахових наукових видань. Новацією збірників є широкий спектр розглянутих питань. Окрім суто музейної проблематики, автори статей, публікацій та повідомлень розглядають актуальні питання історії України, публікують виявлені археологічні та архівні джерела, досліджують мистецтвознавчі питання.

Авторську аудиторію збірника 2017  р. представляють музейні працівники, викладачі вищих навчальних закладів, науковці академічних інституцій, студенти та аспіранти. Збірник вміщує статті, повідомлення та публікації дослідників з міст Бар, Київ, Луцьк, Опішне, Переяслав-Хмельницький, Слов’янськ.

Матеріали збірника структуровані за рубриками: “Музейні колекції як історичне джерело. Давня історія та археологія”, “Вивчення музейних зібрань пізньосередньовічної та ранньомодерної історії” “Археологія України”, “Реставрація та консервація музейних колекцій”, “Вивчення музейних зібрань нового та новітнього часу”, “Історія України”, “Історіографія”, “Історична біографістика”, “Історичне джерелознавство: публікації джерел”, “Мистецтвознавство, іконографія, архітектура”, “Науково-фондова робота, здобутки і перспективи”, “Музейна педагогіка та освіта в музеї. Кадрова політика”, “Музейна справа в Україні”, “Новітні методи роботи із музейними зібраннями”, “Нумізматичні музейні колекції”, “Сфрагістичні музейні колекції”.

Сподіваємось, що вихід у світ збірника матеріалів Щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України сприятиме плідній співпраці науковців НМІУ із колегами з українських та зарубіжних музеїв, науковцями та освітянами у спільній справі дослідження української історії та проблем музеєзнавства. Також сподіваємось, що наукові публікації збірника стануть у пригоді дослідникам української історії та фахівцям зі спеціальних історичних дисциплін.