(1)
Походяща, О. До наукової атрибуції творів мистецтва хvіі–хvііі ст. Із Київського магістрату (за матеріалами Національного музею історії України). НВ НМІУ 2023, 350-372.